’ Han hav­de et hjer­te af guld’

Knivdræbt sy­ri­en­kri­ger min­des ef­ter fre­dags­bøn

BT - - NYHEDER -

DRAB med et hjer­te af guld, fyldt med kær­li­ge fø­lel­ser over­for al­le - fa­mi­lie, ven­ner og be­kend­te. Al­le min­des en livs­glad ung mand med et kon­stant smil på læ­ben,’ skri­ver Ik­hlas Sam­sam, der er bror til Hamza Sam­sam, i en face­book­be­sked til BT.

Kæm­pe­de for ret­fær­dig­hed

Hamza Sam­sams an­den bror, Ah­med Sam­sam, stod i 2012 frem og for­tal­te, at han hav­de væ­ret i Sy­ri­en for at kæm­pe mod As­sads re­gi­me. Se­ne­re kom det frem, at og­så Hamza Sam­sam har væ­ret i Sy­ri­en for at slås.

På et bil­le­de, som BT har bragt, po­se­rer Hamza Sam­sam med en ka­las­h­ni­kov for­an et sort flag, der er ma­gen til det, Is­la­misk Stat bru­ger. Men iføl­ge Ik­hlas Sam­sam har Hamza Sam­sam al­drig kæm­pet for IS og hav­de in­tet til overs for ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen.

’ Han var imod IS, som jeg selv’, skri­ver han på Fa­ce­book. Det sor­te flag er iføl­ge bro­de­ren ble­vet brugt i is­lam i man­ge for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge, og bil­le­det er ta­get før, IS vandt ind­pas i Sy­ri­en og tog fla­get til sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.