Slut med dren­ge­røvs­ma­ga­sin et M

BT - - NYHEDER -

De har for­e­net skø­re hi­sto­ri­er om ga­le dik­ta­to­rer, hur­ti­ge bi­ler, gad­gets og - na­tur­lig­vis - nøg­ne da­mer. Men når Ma­ga­si­net M! udkommer til ju­ni, vil det væ­re sid­ste gang, at ma­ga­si­net udkommer på print. Det er re­sul­ta­tet af en spa­rer­un­de hos Bon­ni­er, skri­ver Me­di­awatch. I går blev 19 me­d­ar­bej­de­re fy­ret som en føl­ge af den nye moms­lov, der by­der, at dansk­spro­ge­de ma­ga­si­ner, der bli­ver trykt uden for EU, skal be­ta­le im­port­moms.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.