USA

BT - - NYHEDER -

Ca­li­for­ni­ens gu­ver­nør Jer­ry Brown har nat­ten til tors­dag dansk tid er­klæ­ret und­ta­gel­ses­til­stand i San­ta Bar­ba­ra Co­un­ty . Det sker, eft er at op mod 400.000 li­ter råo­lie er lø­bet ud i ha­vet ud for San­ta Bar­ba­ras kyst i Ca­li­for­ni­en, da en rør­led­ning sprang tirs­dag. Ved at er­klæ­re San­ta Bar­ba­ra i und­ta­gel­ses­til­stand fri­gø­res na­tio­na­le nød­hjælps­mid­ler og res­sour­cer til at hjæl­pe med det om­fat­ten­de op­ryd­nings­ar­bej­de i ha­vet og på kyst­stræk­nin­gen. Olieud­s­lip­pet har sø­let stran­de til og tru­et dy­re­li­vet langs en na­turs­køn stræk­ning af Ca­li­for­ni­ens kyst for­delt på cir­ka 15 ki­lo­me­ter ved ha­vet. Opryd­nings­ar­bej­de­re i be­skyt­tel­ses­drag­ter er i fuld gang med at sko­v­le den ty kke olie væk fra stan­de­ne, og far­tø­jer har lagt fl yde­bom­me ud i om­rå­det for at be­græn­se ska­desom­fan­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.