’’

BT - - NYHEDER - Si­mon Bailey, eft er­forsk­nings­le­der

An­tal­let af mistænk­te sti­ger næ­sten dag­ligt. Dis­se tal er ik­ke til at for­stå

Sam­ti­dig har eft er­for­sker­ne iden­ti­fi ce­ret en lang ræk­ke in­sti­tu­tio­ner, hvor over­gre­be­ne har fun­det sted. Det dre­jer sig bl. a. om 154 sko­ler,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.