RUSLAND

BT - - NYHEDER -

Rusland træ­der ik­ke ind i G7- sam­ar­bej­det li­ge fo­re­lø­big. Så klar er ud­mel­din­gen fra den ty ske for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel, der iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters si­ger, at ’ så læn­ge Rusland ik­ke op­fyl­der de fæl­les ba­sa­le vær­di­er om de­mo­kra­ti og su­veræ­ne sta­ter’, så ge­nind­træ­der rus­ser­ne ik­ke i sam­ar­bej­det mel­lem ver­dens mest magt­ful­de lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.