BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Ti­vo­li­revy - TAM TAM i Glas­sa­len’

Revy Som barn var jeg så hel­dig fl ere gan­ge at kom­me med mi­ne for­æl­dre i Cir­kus­revy­en og se Dirch Pas­ser. Kæm­pe­op­le­vel­ser. Desvær­re mis­se­de jeg Ti­vo­li­revy­en sid­ste år, som Bo­dil Jør­gen­sen vandt Årets Dirch for. Men nu får jeg mu­lig­he­den for at se den. JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

F1 - Mo­na­cos grand­prix

Sport In­drøm­met - jeg har ik­ke set helt så me­get For­mel 1 i den­ne sæ­son som i den fo­re­gå­en­de, hvor Ke­vin Magnus­sen delt­og. Men jeg er ret vild med lø­bet i Mo­na­co. Me­re de­ka­dent, tra­di­tions­rigt og helt igen­nem fj er­nt fra hver­da­gen fi nder man det ik­ke. Så jeg er på!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.