Det skal du se

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

EU­RO­VI­SION

Eu­ro­vi­sion Song Con­test uden Dan­mark be­hø­ver slet ik­ke at væ­re ke­de­ligt. Nu kan vi nem­lig ba­re hep­pe på sven­ske Måns Zel­mer­löw og hans sinds­sygt iø­re­fal­den­de sang ’ Hero­es’.

I mod­sæt­ning til An­ti- So­ci­al Me­di­as dan­ske bi­drag ’ The Way You Are’, der blev stemt ud ved den før­ste se­mi­fi­na­le i tirs­dags, er Måns’ sang nem­lig stor­fa­vo­rit til at vin­de he­le årets in­ter­na­tio­na­le fi­na­le, der bli­ver af­holdt lør­dag af­ten i Østrigs ho­ved­stad Wi­en.

Og selv­om det ser le­gen­de let ud, når 28- åri­ge Måns Zel­mer­löw fy­rer sin sang af, så er hans sto­re øje­blik ik­ke kom­met uden hårdt ar­bej­de.

Det var så­le­des tred­je gang,

Sven­ske Måns Zel­mer­löws sang ’ Hero­es’ er fa­vo­rit til at vin­de Eu­ro­vi­sion- fi­na­len i Wi­en. Fo­to: EPA/ Ge­or­ge Ho­chmuth

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.