’’

BT - - TV- GUIDE -

at den sven­ske san­ger for­søg­te sig ved Sve­ri­ges hjem­li­ge Me­lo­di Grand Prix. De før­ste to for­søg fandt sted i 2007 og 2009.

Og si­de­lø­ben­de med si­ne ihær­di­ge MGP- til­tag har Måns og­så væ­ret én af Sve­ri- ges mest ak­ti­ve un­ge mu­sik­s­tjer­ner.

Han slog igen­nem via tvs­howet ’ Idol’ i 2005. Og si­den 2007 har Måns ud­gi­vet ik­ke fær­re end fem so­lo­al­bum med alt fra ju­lemu­sik til rock. Hans sjet­te al­bum ’ Per­fect­ly Da­ma­ged’ kom­mer på ga­den 15. ju­ni - blot uger ef­ter Eu­ro­vi­sion- fi­na­len.

» Jeg el­sker pop. Jeg har sun­get med til ra­dio­ens mu­sik, si­den jeg var fi­re år gam­mel. Og Ab­ba er ét af mi­ne fa­vo­rit­band, « si­ger Måns Zel­mer­löw. DR1 LØR­DAG 21.00 ’ EU­RO­VI­SION SONG CON­TEST’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.