Hjør­dis 2

BT - - TV- GUIDE -

I an­det af­snit af TV2s nye fa­mi­lie­se­rie kæm­per Hjør­dis og hen­des te­a­ter­grup­pe med at stab­le fo­re­stil­lin­gen på be­ne­ne, men det bli­ver hur­tigt ty­de­ligt, at bør­ne­ne ik­ke er spe­ci­elt ta­lent­ful­de. I hvert fald ik­ke i klas­sisk for­stand, så Hjør­dis ( Li­se Baa­strup) fin­der på en plan, der kræ­ver, at ele­ver­ne tør sæt­te sig selv på spil. Men bør­ne­nes selv­til­lid er ik­ke i top, så hun må ind­vie dem i no­get, hun selv har op­le­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.