Kult­film

BT - - TV- GUIDE -

Lør­dag klok­ken tolv mid­nat vi­ser DR3 ét af ny­e­re tids stør­ste kult­hit, ’ Don­nie Darko’ Don­nie er en in­tel­li­gent, men for­pint gym­na­sie­e­lev. Han yn­der at ud­for­dre de voks­nes au­to­ri­tet, og så får han be­søg af Frank, en dæ­mo­nisk ka­nin i men­ne­ske­stør­rel­se, som kun Don­nie kan se. En af­ten for­tæl­ler Frank, at ver­den vil gå un­der om 28 da­ge. Kort ef­ter bra­ger mo­to­ren fra et jet­fly ned gen­nem ta­get på fa­mi­li­ens hus. Don­nie be­gyn­der at tro, at Frank kan ha­ve ret i sin pro­fe­ti. Ja­ke Gyl­len­haal, Drew Bar­ry­mo­re og Pa­tri­ck Swayze i sto­re rol­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.