Ny se­rie: Gut­ter­ne på kut­ter­ne

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: Si­mon Mourid­sen/ TV 2

Jan, Jon­ny, Jesper og Bo er fi­ske­re, fætre og go­de ven­ner. I det lil­le fi­sker­le­je Thorup­strand ved Jam­mer­bugt i Nord­jyl­land kæm­per de fi­re kammerater for at hol­de det gam­le og tra­di­tions­ri­ge kyst­fi­ske­ri i li­ve, nøj­ag­tig som de­res fædre og bedste­fædre gjor­de det før dem. Bå­de­ne har ik­ke væ­ret på van­det i nog­le da­ge på grund af dår­ligt vejr, og så kom­mer der in­gen pen­ge i kas­sen. Men nu er vin­den vendt, og så gæl­der det om at få ind­hen­tet no- get af det tab­te. Der er mas­ser af rødspæt­ter i Jam­mer­bugt, men ki­l­op­ri­sen er lav.

Fra ven­stre er det Bo, Jan, Jesper og Jon­ny.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.