He­le Dan­marks Dirch

BT - - TV- GUIDE - Ni­ko­laj Lie Kaas som Dirch Pas­ser. Fo­to: Nor­disk film

Søn­dag af­ten vi­ser DR1 den pris­be­løn­ne­de dan­ske film ’ Dirch’ Dirch Pas­ser er blot 30 år gam­mel og al­le­re­de en fol­kekær sku­e­spil­ler af my­ti­ske di­men­sio­ner. Med et blik, en en­kelt replik har han pu­bli­kum i sin hu­le hånd. Sam­men med sin mak­ker Kjeld Pe­ter­sen er han på top­pen. De træk­ker ful­de hu­se og læg- ger ga­der øde med de­res ko­mik i fo­re­stil­lin­ger og revy­er. Næ­sten alt, hvad Dirch har drømt om, er ble­vet til vir­ke­lig­hed - kon­stant ar­bej­de, en­de­lø­se by­tu­re og let­le­ven­de da­mer. Men be­rømt­hed har og­så en pris.

DR1 SØN­DAG 21.20 ’ DIRCH’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.