A- bom­ben

BT - - TV- GUIDE -

Dan­ske Sø­ren Pil­mark er én af de med­vir­ken­de i den­ne nor­ske spæn­dings­se­rie om atom­bom­bens hi­sto­rie. De nor­ske faldskærms­ud­sprin­ge­re fra ’ Gun­ner­si­de- mis­sio­nen’ lan­der i de sne­klæd­te nor­ske fjel­de og be­gyn­der en an­stren­gen­de sø­gen ef­ter ’ Grou­se- tea­met’, der har gemt sig i fjel­det si­den den fejl­slag­ne ’ Ope­ra­tion Fres­h­man’. Det er pla­nen, at de sam­men skal sky­de sig vej over broen til Norsk Hy­d­ros fa­brik. Men i ste­det be­slut­ter de sig for en fa­re­fuld kla­tre­færd ad den dy­be kløft un­der broen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.