Bund­gy­ser

BT - - TV -

Søn­derjy­skE ta­ger imod FC Vestsjæl­land i 31. spil­ler­un­de i Alka Su­per­liga­en. Vær­ter­ne lig­ger li­ge over nedryk­nings­stre­gen, mens gæ­ster­ne er li­ge un­der den, så der er mas­ser på spil i Ha­der­s­lev. Søn­derjyskEkan stort sik­re sig mod nedryk­ning med en sejr, mens FCV skal vin­de for at hol­de liv i drøm­men om en ny sæ­son i Su­per­liga­en. Fod­bold TV3 SPORT 1: 16.55

Dir Dirch Pas­ser er blot 30 år gam­mel l og al­le­re­de en fol­kekær sku­e­spil­ler af my­ti­ske di­men­sio­ner. Med et blik, en en­kelt replik har han pu­bli­kum i sin hu­le hånd. Sam­men med sin mak­ker, sin sjæle­ven, sin ån­de­li­ge bror Kjeld Pe­ter­sen er han på top­pen af ver­den. De træk­ker ful­de hu­se og læg­ger ga­der øde med de­res ko­mik i fo­re­stil­lin­ger og revy­er. Næ­sten alt, hvad Dirch har drømt om, er ble­vet til vir­ke­lig­hed. Dirch DR1: 21.20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.