Be­rømt op­da­ger

BT - - TV -

Sher­lo­ck Hol­mes er ver­dens mest be­røm­te de­tek­tiv, men hvad in­spi­re­re­de for­fat­te­ren Co­nan Doy­le, da han skab­te sin ka­rak­ter? Co­nan Doy­le fi k ide­en til Hol­mes' skar­pe de­duk­tions­ev­ner fra kirur­gen Jo­seph Bell og til­fø­je­de sin egen vi­den om rets­me­di­cin­ske tek­nik­ker. Hol­mes' ana­ly­ser af fi nger­aft ryk, fod­spor og blod­plet­ter var re­vo­lu­tio­ne­ren­de. Sher­lo­ck Hol­mes DR2: 21.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.