Al­ter­na­tiv plan

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Hjør­dis og hen­des te­a­ter­grup­pe kæm­per med at få fo­re­stil­lin­gen på be­ne­ne, men det bli­ver ty de­ligt, at bør­ne­ne ik­ke er spe­ci­elt ta­lent­ful­de. I hvert fald ik­ke i klas­sisk for­stand, så Hjør­dis fi nder på en plan, der kræ­ver, at ele­ver­ne tør sæt­te sig selv på spil. Men bør­ne­nes selv­til­lid er ik­ke i top, så hun må ind­vie dem i no­get, hun selv har op­le­vet. Hjør­dis TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.