Fisk og fa­nø­brød

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

I da­gens Vester­havspro­gram bli­ver der kræ­set for ga­nen. Brød­re­ne star­ter med at hø­ste østers på Rø­mø og be­væ­ger sig der­eft er til Fa­nø, hvor der skal spi­ses fa­nøs­mør­re­brød i Nord­by og fest­må­l­ti­det sak­kuk i Søn­der­ho For­sam­lings­hus. Tu­ren går selv­føl­ge­lig og­så til Es­b­jerg, hvor spe­ci­a­li­te­ten baks­kuld til­be­re­des i cam­ping­vog­nen. Spi­se med Pri­ce DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.