På sø­fart­s­sko­le

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Ni­co­lai på 16 er fær­dig med fol­ke­sko­len og pla­nen er, at han skal på sø­fart­s­sko­le. Men sko­len ko­ster pen­ge, og dem vil Ib skaff e ved at fi ske. Der­for in­ve­ste­rer han en plov­mand i en gam­mel sku­de, der ba­re skal ha­ve lidt glas­fi ber og nyt sty re­hus. Ken­neth har få­et fl ere kræft er og vil i gang med en ud­dan­nel­se, men kon­fl ik­ter­ne med Ire­ne ul­mer. På rø­ven i Naks­kov TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.