’’

BT - - SPORTEN - Glen Rid­ders­holm, FCM- træ­ner

Det ene­ste, jeg kan si­ge, der er væ­sent­lig for mig, er, at man ik­ke fjer­ner for man­ge kul­tur­bæ­re­re, som er med til at ska­be kul­tu­ren i hver­da­gen i om­klæd­nings­rum­met. Fjer­ner du en dyg­tig me­d­ar­bej­der fra dit fod­bold­hold, er det li­ge­som i en­hver an­den virk­som­hed. Du bli­ver sår­bar

Hans råd til de midtjy­ske hold­kam­me­ra­ter, der end­nu ik­ke har prø­vet det, er ri­me­lig sim­pelt.

» Jeg kan brin­ge no­get ro og for­kla­re gut­ter­ne, at det ik­ke er en skid an­der­le­des, end når vi spil­ler mod Vestsjæl­land ude. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.