’’

BT - - SPORTEN - Claus Ste­in­le­in, FCM- sport­s­di­rek­tør

Før­ste run­de skal vi vi­de­re fra, og så bli­ver det spæn­den­de med lod­træk­nin­gen i tred­je og fjer­de run­de

Det vil si­ge, at der er seks kam­pe til Cham­pions Le­ague, hvis alt går, som man hå­ber på He­den. For­u­de ven­ter mu­li­ge mod­stan­de­re som Red Bull Salz­burg, Cel­tic og Vik­to­ria Plzen, der tid­li­ge­re har knust FC Kø­ben­havns Cham­pions Le­ague- drøm­me.

» Jeg glæ­der mig til at hø­re Cham­pions Le­ague- hym­nen. Den har jeg kun hørt i fjern­sy­net. Vi har et su­per kva­li­tets­hold, som vi vil for­stær­ke. Det er jeg egent­lig ri­me­lig tryg ved. Vi må se, hvor­dan det bli­ver med lod­træk­nin­gen. Jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.