2. run­de af kva­li­fi­ka­tio­nen:

BT - - SPORTEN -

MU­LI­GE MOD­STAN­DE­RE:

Stjarnan, Island Vard­ar Skopje, Ma­kedo­ni­en Asta­na, Ka­zak­h­stan m. fl.

FOR­KLA­RING:

FC Midtjyl­land vil højst sand­syn­ligt væ­re se­e­det i an­den run­de, hvor hol­det ind­træ­der. Ry­ger FC Midtjyl­land ud her, er klub­ben fær­dig i eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng for den­ne gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.