Mester­skab sik­ret med nul­lert

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­land sik­re­de sig det nød­ven­di­ge po­int og mester­ska­bet i en chan­ce­fat­tig kamp mod FC Vestsjæl­land. 0- 0 stod der eft er 90 mi­nut­ter, og det er et re­sul­tat, som beg­ge hold for­ment­lig vil væ­re til­fred­se med.

FC Midtjyl­land fi k klub­bens før­ste dan­ske mester­skab. Og FC Vestsjæl­land kan bru­ge sit po­int i en tæt nedryk­nings­kamp, hvor vestsjæl­læn­der­ne hal­ser eft er Søn­derjy­ske og Es­b­jerg.

Selv­om FC Midtjyl­land og FC Vestsjæl­land be­fi nder sig i hver de­res en­de af ta­bel­len, var for­skel­len ik­ke sær­lig stor. Hjem­me­hol­det på sta­dion i Sla­gel­se var tæt­test på sej­ren, da bå­de Jan Kri­sti­an­sen og Pe­ter Ny­mann var far­li­ge med to langskud, der sneg sig for­bi mål.

FC Midtjyl­lands stør­ste chan­ce kom kort in­de i an­den halv­leg, da Erik Svi­at­chen­ko he­a­de­de bol­den på stol­pen eft er et hjør­ne­s­park. Men tæt­te­re kom in­gen af hol­de­ne på en scor­ing.

FC Vestsjæl­land er sta­dig un­der stre­gen, men skal i de næ­ste to kam­pe mø­de Søn­derjy­ske og Es­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.