Ho­bro på kurs mod Eu­ro­pa

BT - - SPORTEN -

Den go­de hi­sto­rie om Ho­bros Su­per­liga- op­ryk­ke­re fort­sæt­ter. Sej­ren på 1- 0 i ude­kam­pen mod lo­kal­ri­va­ler­ne fra Ran­ders FC be­ty der nem­lig, at Ho­bro tre run­der før tur­ne­rings­af­slut­nin­gen fort­sat er med i kam­pen om fj er­de­plad­sen, der gi­ver ad­gang til eft er­å­rets Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tion.

De før­ste 45 mi­nut­ter blev spil­let på hjem­me­hol­dets præ­mis­ser. Fra start til slut blev Ho­bro, der var uden si­ne to ska­de­de pro­fi ler, Qu­in­cy An­ti­pas og Jonas Dam­borg, pres­set i bund. Selv­om der ik­ke blev sco­ret, sav­ne­de de 6.499 til­sku­e­re ik­ke dra­ma­tik. Set fra si­de­linj­en lig­ne­de det en dom­mer­fejl, da Mikael Is­haks scor­ing blev an­nul­le­ret for off si­de. Des­u­den bur­de Dji­by Fall for­ment­lig ha­ve haft rødt i ste­det for gult kort for at spar­ke Ho­bro­an­fø­rer Mads Ju­ste­sen.

Men over­vægt i spil og chan­cer be­løn­nes ik­ke al­tid. Det lyk­ke­des nem­lig Ho­bro at sco­re eft er én ti­mes spil, da Mads Jes­sen spil­le­de Mads Hvil­som fri til top­sco­re­rens mål num­mer 16. Scor­in­gen rak­te til sej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.