Brønd­by tæt­te­re på bron­ze

BT - - SPORTEN -

I de før­ste år af FC Nord­s­jæl­lands til­væ­rel­se i Su­per­liga­en hav­de Farum- hol­det ge­val­di­ge pro­ble­mer med at be­sej­re Brønd­by på ude­ba­ne, og det er i 17 kam­pe kun ble­vet til to sej­re.

I går skul­le Ola­fur Kri­stjans­sons trop­per så for­sø­ge at hen­te en sjæl­den sejr, men selv om hol­det lag­de ud med et brag og kom for­an eft er kun fi re mi­nut­ters spil på mål af Emi­li­a­no Marcon­des, tab­te man klart med 1- 3.

Brønd­by hav­de in­den kam­pen mod FC Nord­s­jæl­land kon­sta­te­ret, at Ran­ders smed vær­di­ful­de po­int i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne, da ran­d­ru­si­a­ner­ne tab­te til Ho­bro, og der gik hel­ler ik­ke me­re end fi re mi­nut­ter eft er FCNs fø­ring, in­den de blå- gu­le kun­ne ven­de det he­le til en 2- 1- fø­ring.

I an­den halv­leg mo­ste Brønd­by vi­de­re, og her sik­re­de An­drew Hjulsa­ger sej­ren på en fl ot fri­spil­ning af en usel­visk Ale­xan­der Szy­ma­nowski.

FC Nord­s­jæl­land har nu tabt fi re kam­pe i streg, mens bron­zen i den grad lig­ger til Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.