Pourié- hat­tri­ck sæn­ke­de Es­b­jerg

BT - - SPORTEN -

Med tre knivskar­pe af­slut­nin­ger send­te ty ske Mar­vin Pourié med stor sand­syn­lig­hed Søn­derjy­ske ud af Superligaens nedryk­nings­kamp. Hol­det be­hø­ver dog tre po­int i de sid­ste tre kam­pe i sæ­so­nen for at væ­re helt sik­ker på red­ning.

FCK- le­jes­ven­dens hat­tri­ck i 3- 2- sej­ren ude over Es­b­jerg gør, at Søn­derjy­ske nu har syv po­int ned til FC Vestsjæl­land un­der stre­gen, og det vir­ker ik­ke læn­ge­re sær­ligt re­a­li­stisk, at søn­derjy­der­ne bli­ver ind­hen­tet.

Med ne­der­la­get fort­sæt­ter Es­b­jerg omvendt med at fl ir­te med nedryk­nings­stre­gen. Ve­stjy­der­ne har fem po­int for­spring til FC Vestsjæl­land in­den de sid­ste tre run­der. De to hold mø­des i næst­sid­ste run­de.

Med et kvar­ter til­ba­ge af kam­pen blev Søn­derjy­skes Jo­han Absa­lon­sen ud­vist, da han modt­og sit an­det kort i kam­pen.

Es­b­jergs Mikkel Vestergaard ud­nyt­te­de over­tal­let til at re­du­ce­re to gan­ge og ska­be en gy­ser­af­slut­ning. Men Søn­derjy­ske slap med skræk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.