Dan­sker­brag ryk­ker tæt på

BT - - SPORTEN -

DET RENT DAN­SKE

bok­se­brag mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen er tæt på at bli­ve en re­a­li­tet. Til Ek­stra Bla­det for­tæl­ler Mar­kus­sen, at han reg­ner med at mod­ta­ge et kon­trak­t­ud­spil på 100.000 eu­ro in­den for kort tid. Pa­tri­ck Ni­el­sens re­præ­sen­tan­ter, Team Sau­er­land, til­bød el­lers op­rin­de­ligt Mar­kus­sen 50.000 eu­ro, men har alt­så an­gi­ve­ligt valgt at imø­de­kom­me Mar­kus­sens krav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.