KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN - PE­TER NY­GAARD,

al­min­de­ligt an­der­kendt som midt- 1990er­nes stør­ste ta­lent i i nter nat i onal mo­tor­sport – hand­le­de iføl­ge pad­do­ck- ky­ni­ke­re al­ler­mest om, at in­gen an­dre top­team skul­le sik­re sig dan­ske­ren. JEG SI­GER IK­KE, at McLa­ren- l edel­sen har sam­me skum­le dags­or­den med Ke­vin Magnus­sen. Men jeg er ban­ge for, at hans ma­na­ge­ment med si­ne ud­ta­lel­ser har svæk­ket sin egen for­hand­lings­po­si­tion.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.