DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

ØSTRIG 1. LIGA, KLOK­KEN 18: 30 MATTERSBURG VIN­DER KAM­PEN

Søn­dag spil­le­de Pio­ne Si­sto en ho­ved­rol­le, da FC Midtjyl­land slog de nær­me­ste Su­per­liga­for­føl­ge­re fra FC Kø­ben­havn.

Ryg­ter­ne svir­rer al­le­re­de lystigt, om hvor Pio­ne Si­sto spil­ler i næ­ste sæ­son. Men et sy­nes sik­kert. Pio­ne Si­sto spil­ler for­ment­lig ik­ke på He­den til sep­tem­ber.

Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil blot od­ds 1,35 på, at han er skif­tet væk fra FC Midtjyl­land pr. 3. sep­tem­ber mod 2,90 på, at han bli­ver i FC Midtjyl­land.

» Med Pio­ne Si­stos ny­li­ge lands­holds­ud­ta­gel­se an­ser vi det for me­get sand­syn­ligt, at han bli­ver solgt i lø­bet af som­me­rens trans­fer­vin­due. Si­sto har sta­dig tre Su­per­liga­kam­pe, U21 EM- slut­run­den og fl ere Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi ka­tions­kam­pe med stor me­die- be­vå­gen­hed til at få gjort op­mærk­som på sig selv, « for­tæl­ler od­ds­sæt­ter Kim Rag­le fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.