1,55

BT - - SPORTEN -

Alt er lagt i ov­nen til op­ryk­nings­fest i Mattersburg i dag. Med sejr kan man re­elt sik­re sig op­ryk­ning til den bed­ste ræk­ke, da man har mar­kant bed­re målsco­re end Lie­fe­ring ( og end­da sik­re den de­fi ni­tivt, hvis Lie­fe­ring ik­ke vin­der), mens et po­int­tab vil væ­re ka­ta­stro­falt, da man har net­op Lie­fe­ring i sid­ste run­de. Kapfenberg er et af de få hold i ræk­ken, der in­tet har at spil­le for, og man le­ve­re­de da og­så en uin­spi­re­ret ind­sats se­ne­st, da man tab­te hjem­me til bund­hol­det Hart­berg. Det er svært at se dem rej­se sig hér, så vi går eft er 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.