2,30

BT - - SPORTEN -

Med to run­der til­ba­ge af den næst­bed­ste østrig­ske ræk­ke er spæn­din­gen til at få øje på i bun­den af ræk­ken. Hart­berg og FAC Team Für Wi­en mø­des i et op­gør af kæm­pe be­ty dning, hvor ta­be­ren står med dår­li­ge kort in­den sid­ste spil­ler­un­de. Der­for bør kam­pen star­te tem­me­lig af­ven­ten­de med stor år­vå­gen­hed fra beg­ge mand­ska­ber. To ud af tre ind­byr­des op­gør i lø­bet af sæ­so­nen er i øv­rigt endt med uaf­gjort eft er de før­ste 45 mi­nut­ter, og det vir­ker som en gan­ske fi n idé at gå eft er, at før­ste halv­leg en­der uden en vin­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.