3,30

BT - - SPORTEN -

Au­stria Lu­ste­nau og St. Pöl­ten kan hver især red­de sig med tre po­int i aft en, men uaf­gjort vil og­så væ­re et sær­de­les glim­ren­de re­sul­tat for beg­ge hold. Selv i det vær­st tæn­ke­li­ge sce­na­rie, hvor for­føl­ge­re som Horn, Hart­berg og Inns­bruck al­le vin­der i aft en, vil sid­ste run­des pro­gram væ­re for­met så for­del­ag­tigt, at St. Pöl­ten de­fi ni­tivt er red­det, mens Lu­ste­nau kun ryk­ker ud, hvis de ta­ber med i om­eg­nen af 10 mål i sid­ste spil­ler­un­de. Der­for vil det ik­ke gi­ve me­ning for nog­le af hol­de­ne at gå off en­sivt til værks i aft en, så prøv den me­get vel­be­tal­te po­int­de­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.