Er du enig med den tid­li­ge­re prosti­tu­e­re­de i, at den lyk­ke­li­ge lu­der er en myte?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.27 JEG KEN­DER HEN­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.28 ØDE­LÆG­GER IK­KE AL­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.35 TÆNK PÅ JE­RES DØTRE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.10 LE­GA­LI­SE­RING SKA­DER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.38

Nej

Anja Grav­gård

An­nie Nielsen

Ca­ri­na Dan­lev

Ja

4.543 stem­mer på bt. dk

LAD KVIN­DER BE­STEM­ME Kvin­den be­stem­mer selv, hvem hun de­ler sin krop med. Og om hun ta­ger kær­lig­hed el­ler pen­ge for det. Den lyk­ke­li­ge lu­der fi ndes – jeg ken­der hen­de. Det er den en­kel­tes valg. Så stop med at væ­re bed­re­vi­den­de og døm­men­de. Vi er al­le selv­stæn­di­ge men­ne­sker og le­ver vo­res liv for­skel­ligt. Blot for­di prosti­tu­tion er hårdt og øde­læg­gen­de for nog­le, be­hø­ver det ik­ke at væ­re så­dan for al­le.

Bet­ti­na Christensen

Jeg tviv­ler på, at no­gen gør det af lyst. Mon ik­ke de nog­le gan­ge må si­ge ja til en, som de på in­gen må­de har lyst til. Vil no­gen af jer, der er for­ta­ler for, at det er sund for­nuft at væ­re glæ­de­spi­ge, øn­ske, at je­res dat­ter gik den­ne vej?

Sop­hia Zieg­ler No­hr

Le­ga­li­se­ring af prosti­tu­tion fø­rer ik­ke lyk­ke­li­ge hi­sto­ri­er med sig. Den un­der­støt­ter blot de ulyk­ke­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.