’’

BT - - DEBAT -

Der for­be­re­des en del for­mel­le ak­ti­vi­te­ter i par­ti­er­ne. Når val­get er ud­skre­vet, ind­kal­der de ho­ved­be­sty­rel­ser og for­ret­nings­ud­valg, bl. a. for at god­ken­de kampag­ne­bud­get­ter. Man­ge par­ti­er sam­ler og­så al­le kan­di­da­ter­ne til mø­der, så de kan få de sid­ste nye bud­ska­ber, ma­te­ri­a­ler og go­de råd med hjem. Og så er par­ti­er­nes war room, valg­ko­mi­te­er, stra­te­gi­grup­per - de har man­ge nav­ne - pa­ra­te til at træ­de sam­men. Det er det mest eks­klu­si­ve po­li­ti­ske sel­skab, man kan kom­me i, i et par­ti. De vil mø­des mindst én gang dag­ligt, fra val­get ud­skri­ves, til det er afh oldt. Det er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.