Bør­ne­pak­ke med væl­ger­tæk­ke

BT - - DEBAT -

Først nu med fol­ke­tings­val­get in­den for et par må­ne­ders ræk­ke­vid­de for­sø­ger re­ge­rin­gen at glat­te ud med en po­se pen­ge – som gi­vet­vis hur­tigt vil bli­ve slugt i bu­reau­kra­ti og in­gen­ting, hvis ik­ke vi får gen­nemtænkt må­den, vi ind­ret­ter pas­nings­til­bud på. Det er ka­rak­te­ri­stisk for tænk­nin­gen i rød blok, at hvis blot vi de­ler fl ere skat­te­kro­ner ud og an­sæt­ter fl ere i det off ent­li­ge, så er al­le gla­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.