Vi må stop­pe svi­ne­ri­et

BT - - DEBAT -

30 pct. af de fuldt ud­vok­se­de sø­er er læn­ge­re end de fi kse­rings­bok­se, de er op­stal­det i. Dy­re­ne har van­ske­ligt ved at stå, lig­ge og rej­se sig. Og det er mis­hand­ling. (...) De nye re­sul­ta­ter må især fø­re til selvransa­gel­se i Fø­de­va­re­sty­rel­sen. I 2013 fi k ik­ke en ene­ste pro­du­cent en på­ta­le for at over­træ­de de gæl­den­de krav om plads til sø­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.