’’

BT - - NYHEDER - An­ne­gret­he Ras­mus­sen

Jeg blev to gan­ge i mi­ne DGS- år og to gan­ge i mi­ne tid­li­ge uni­ver­si­tet­sår tvun­get til sex af æl­dre mand­li­ge kammerater

Bo­gen ’ Er ly­set for de lær­de blot?’ ud­gi­ves af Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning ( DGS) i for­bin­del­se med or­ga­ni­sa­tio­nens 50 års ju­bilæum, hvor­til An­ne­gre-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.