Inspek­tø­ren: Lad os mø­des

BT - - NYHEDER -

er rig­tig be­svær­ligt med has­hen. For det før­ste er det jo ulov­ligt. Men man vil me­get ger­ne ha­ve det ind, og når det er in­de, så med­fø­rer det bl. a., at de ind­sat­te skæn­des om det. Fak­ta er, at vi i fængs­let bru­ger rig­tig man­ge res­sour­cer på at le­de ef­ter has­hen, og vi fin­der og­så me­get. Men vi fin­der ik­ke det he­le, « si­ger hun.

’ Vi gør, hvad vi kan’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.