’’

BT - - NYHEDER -

Fak­ta er, at vi i fængs­let bru­ger rig­tig man­ge res­sour­cer på at le­de ef­ter has­hen, og vi fin­der og­så me­get

Bo­dil Phi­lip, fængsels­in­spek­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.