253 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

Så me­get har re­ge­rin­gen

LØR­DAG 23. MAJ 2015

sam­men med En­heds­li­sten, SF og Dansk Fol­ke­par­ti ud­mønt­et til en ræk­ke tra­fi kpro­jek­ter i he­le lan­det. For­må­let er at få folk til at ta­ge bus­sen, to­get og cyk­len i hø­je­re grad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.