Cy­pern har det bed­ste ba­de­vand

BT - - NYHEDER -

Ik­ke ale­ne kla­rer Cy­pern sig bed­re end Dan­mark i Me­lo­di Grand Prix, østa­ten har og­så bed­re ba­de­vand end os. Det er kon­klu­sio­nen i en EU- un­der­sø­gel­se, hvor man bl. a. har ta­get prø­ver på 112 cypri­o­ti­ske ba­de­stran­de. Her be­døm­mes vand­kva­li­te­ten al­le ste­der som ’ ex­cel­lent’. Dan­mark kla­rer sig blot o. k., da vi har 16 stran­de, der er ueg­ne­de til bad­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.