Far­vel, Hamza

BT - - NYHEDER -

Bir­ger A. Andersen

Jonas Siv­kær Pet­ter­sen li­mer vok­se­de fra mo­ske­en og ud på sel­ve vej­en, blev pa­trul­je­vog­nen over­fl ødig. Del­ta­ger­ne i fre­dags­bøn­nen og min­de­høj­ti­de­lig­he­den spær­re­de i sig selv eff ek­tivt vej­en for al tra­fi k.

Knivdrab sta­dig uopkla­ret

Hamza Sam­sams hvi­de ki­ste blev højt hæ­vet bå­ret ind og ud af mo­ske­en af ven­ner og på­rø­ren­de, in­den en rust­vogn kør­te den til den is­la­mi­ske be­gra­vel­ses­plads i Brønd­by.

Det var net­op ved den sam­me moské på Dort­he­vej, at der ons­dag eft er­mid­dag op­stod dra­ma­tik, da po­li­ti­et vil­le stop­pe en bil med den dræb­tes sto­re­bror. Godt en snes un­ge be­gynd­te at ka­ste sten mod po­li­ti­fol­ke­ne, der føl­te sig så tru­e­de i si­tu­a­tio­nen, at en af dem måt­te af­fy­re et var­sels­skud med sin tje­ne­stepi­stol.

Knivdra­bet på Hamza Sam­sam er sta­dig uopkla­ret, og po­li­ti­et er fort­sat in­ter­es­se­ret i hen­ven­del­ser, der kan fø­re til på­gri­bel­se af gerningsmanden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.