Al­ler­gi- bom­be har ramt Dan­mark

BT - - NYHEDER -

En sand al­ler­gi- epi­de­mi har ramt Dan­mark, ly­der det fra Vi­den­cen­ter for Al­ler­gi, iføl­ge Me­troxpress. Al­ler­gi­en er ud­løst af stoff et met­hy­liso­t­hi­a­zo­li­no­ne ( MI), som er et kon­ser­ve­rings­mid­del, der fi ndes i alt fra vå­d­ser­viet­ter til ma­ling og sham­poo. » An­tal­let af al­ler­gi­ke­re sti­ger så ha­stigt, at vi ik­ke har set no­get lig­nen­de før, « si­ger Je­an­ne Duus Johansen, cen­ter­le­der hos Vi­den­cen­ter for Al­ler­gi, Hud- og Al­ler­gi­af­de­lin­gen, Gen­toft e Ho­spi­tal, til Me­troxpress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.