EU­RO­PA

BT - - NYHEDER -

Ita­li­en og Græken­land står i en nød­si­tu­a­tion med al­le de fl ygt­nin­ge, der li­ge nu kom­mer til de to lan­de med båd over Mid­del­ha­vet. Der­for vil EU- kom­mis­sio­nen fo­re­slå, at 40.000 asylan­sø­ge­re skal fl yt­tes på tværs af kon­ti­nen­tet og for­de­les mel­lem EU- lan­de­ne. Det op­ly­ser en EU- kil­de, der er be­kendt med ud­ka­stet til for­sla­get, iføl­ge Reu­ters. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.