FRANK­RIG

BT - - NYHEDER -

Det fran­ske par­la­ment har ved­ta­get en lov, der for­by­der su­per­mar­ke­der at øde­læg­ge usolgt mad. Loven tvin­ger i ste­det su­per­mar­ke­der­ne til at gi­ve de usolg­te fø­de­va­rer til vel­gø­ren­hed el­ler ud­nyt­te dem til an­dre for­mål, De nye reg­ler er en del af et er­klæ­ret mål fra den fran­ske re­ge­ring om at hal­ve­re mæng­den af mad­aff ald i lan­det in­den 2025. Kas­se­ret fransk mad ud­gør en vær­di af ca. 150 mia. kr. år­ligt BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.