KE­NYA

BT - - NYHEDER -

Ar­kæ­o­lo­ger i Ke­nya har fun­det be­ar­bej­de­de sten, der ryk­ker vo­re for­fædres brug af red­ska­ber 700.000 år til­ba­ge, skri­ver BBC. Sten­red­ska­ber­ne, der er fun­det ved bred­den af Tur­ka­na­sø­en, blev frem­stil­let for 3,3 mil­li­o­ner år si­den. Red­ska­ber­ne har pri­mært væ­ret brugt til at skæ­re el­ler fl æn­se med. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.