Byt Stam­pe ud med flygt­nin­ge

Ven­stre­mand vil­le byt­te 10.000 flygt­nin­ge ud med Ze­nia Stam­pe, men så fortrød han

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

UND­SKYLD­NING

Ven­stre- po­li­ti­ker Thomas Ja­skov vil­le byt­te De Ra­di­ka­les Ze­nia Stam­pe ud med flygt­nin­ge fra Sy­ri­en, men så trak han i land

’ Kan vi ik­ke la­ve en byt­te­han­del? Dan­mark ta­ger imod 10.000 flygt­nin­ge Sy­ri­en, og Sy­ri­en får ta­ger imod Ze­nia Stam­pe’, skrev Thomas Ja­skov på Fa­ce­book lør­dag af­ten. Ja­skov, der er sup­ple­ant i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­taion for Ven­stre, fik om­gå­en­de man­ge su­re kom­men­ta­rer på det so­ci­a­le me­die. Thomas Ja­skov skrev den op­sigtsvæk­ken­de svi­ner i lør­dags klok­ken 22.38. Fre­dag for­mid­dag del­te den ra­di­ka­le po­li­ti­ker Ze­nia Stam­pe op­da­te­rin­gen om hen­de selv, og det fik straks den uhel­di­ge ven­stre­mand til ta­ster­ne.

’ Und­skyld, und­skyld, und­skyld, sø­de Ze­nia’, skrev han i hen­des kom­men­tar­felt. Tho- mas Ja­skov for­kla­rer til BT, at han fortrød sin før­ste kom­men­tar, og at det ik­ke var me­nin­gen at såre hen­de.

’ Dril­le­ri’

» Det var ment som po­li­tisk dril­le­ri, men det var en dår­lig spøg, « er­ken­der han. Det er før set, at lør­dag af­ten bru­ges på at slyn­ge uhel­di­ge op­da­te­rin­ger ud i de so­ci­a­le me­di­er un­der ind­ta­gel­se af vå­de va­rer, men det var slet ik­ke sce­ne­ri­et lør­dag af­ten, be­dy­rer Thomas Ja­skov. » Jeg fik ba­re tid til at skri­ve dår­li­ge vit­tig­he­der på Fa­ce­book, « for­tæl­ler han. Ze­nia Stam­pe ud­tal­te for ny­lig, at hun sy­nes, det er ’ søl­le’, at et fler­tal af dan­ske­re vil sen­de bå­d­flygt­nin­ge re­tur og pla­ce­re dem i lej­re uden for Eu­ro­pa. Det var den­ne ud­ta­lel­se, der gjor­de Thomas Ja­skov rød­g­lø­de­n­de.

» Jeg sy­nes, hen­des kom­men­tar om ’ de søl­le dan­ske­re’ var upas­sen­de. Den med­fød­te så en mindst li­ge så upas­sen­de kom­men­tar fra min si­de « .

LØR­DAG 23. MAJ 2015

Ven­stre­man­den Thomas Ja­skov for­try­der sin kom­men­tar på Fa­ce­book om De Ra­di­ka­les Ze­nia Stam­pe.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams/ pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.