MED EL­LER UDEN AF­DRAG

BT - - PRIVATØKONOMI - AF­DRAG TI ÅRS AF­DRAGS­FRI­HED Me­re næ­ste si­de

Du ned­brin­ger re­st­gæl­den på dit bo­lig­lån og får på den må­de skabt no­get fri­vær­di i bo­li­gen.

Den må­ned­li­ge ydel­se eft er skat bli­ver mar­kant hø­je­re - f. eks. ko­ster et F1- lån med af­drag ca. 3.334 kr. om må­ne­den, mens den af­drags­frie va­ri­ant kun ko­ster ca. 853 kr.

Ved at væl­ge af­drags­fri­hed kan du i op til ti år af lå­nets lø­be­tid nø­jes med at be­ta­le en me­get lav ydel­se og f. eks. bru­ge ’ bes­pa­rel­sen’ på at ned­brin­ge an­den og dy­re­re gæld.

Eft er ti år med af­drags­fri­hed har du kun 20 år til at be­ta­le af på sel­ve lå­net i ste­det for 30 år. Der­med har du ud­sigt til at få en me­get høj må­ned­lig ydel­se - op mod en fem­dob­ling - den dag af­drags­fri­he­den ud­lø­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.