F5- lån

BT - - PRIVATØKONOMI -

Fordele:

Et fe­mårigt flek­slån er i øje­blik­ket kun mar­gi­nalt dy­re­re end et F1- lån. Du kan alt­så for næ­sten sam­me ydel­se sove ro­ligt de næ­ste fem år, selv­om ren­ten sti­ger.

Omvendt er det en ulem­pe at væ­re bun­det til et lån i fem år, hvis du skal sæl­ge bo­li­gen, el­ler ren­ten fal­der, men og­så hvis den be­gyn­der at sti­ge me­get, og du hel­le­re vil skif­te til fast ren­te.

Ulem­per:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.