Po­pu­lær vært ven­der til­ba­ge til Af­tens­howet

BT - - NYHEDER -

Ef­ter ti år i DR med­del­te Louise Wol­ff for ny­lig, at hun for­la­der Af­tens­howet til for­del for TV2- pro­gram­met Go’mor­gen Dan­mark. Nu har DR så fun­det hen­des af­lø­ser, og der er ta­le om et gen­syn med en po­pu­lær vært, nem­lig Li­se Røn­ne. Hun ar­bej­de­de bag kulis­ser­ne på Af­tens­howet i en år­ræk­ke og har tid­li­ge­re vi­ka­ri­e­ret for Louise Wol­ff.

» Jeg var med som til­ret­te­læg­ger på Af­tens­howets al­ler­før­ste ud­sen­del­se, og se­ne­re var jeg re­dak­tør på pro­gram­met i et par år, « si­ger Li­se Røn­ne til her­ognu. dk.

DR be­kræf­ter an­sæt­tel­sen af tv- vær­ten, der for­lod sta­tio­nen i 2012 til for­del for fre­elan­ce­til­væ­rel­sen. Her har Li­se Røn­ne blandt an­det væ­ret vært for Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2014 i Kø­ben­havn. BNB

Li­se Røn­ne.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.