Tab­te 123 mia. på 24 min.

BT - - NYHEDER -

Li Hejun ejer godt 80 pro­cent af fir­ma­et Ha­ner­gy Thin Film Po­wer Group Li­mi­ted, og ind­til tirs­dag var han den tred­je­ri­ge­ste mand i Ki­na. Hans for­mue var på 21,1 mil­li­ar­der dol­lar, sva­ren­de til 141 mia. kro­ner – men så gik bun­den ud af mar­ke­det. På ba­re 24 mi­nut­ter faldt ak­tier­ne i Hejuns fir­ma med 123 mia. kro­ner, og alt salg af Ha­ner­gy- ak­tien blev sus­pen­de­ret. Det var et fald på næ­sten 50 pro­cent. Og man­den bag sol­pa­nel­fir­ma­et er li­ge plud­se­lig – om ik­ke fal­det i ar­mod – så i hvert fald fal­det ad­skil­li­ge plad­ser på li­sten over de ri­ge­ste i ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.